แบบสอบถามเกี่ยวกับเลเซอร์สแกนเนอร์

Q1. คุณเคยเลือกหรือซื้อเลเซอร์สแกนเนอร์บ้างหรือไม่ (จำเป็น)
Q2. คุณใช้สแกนเนอร์เลเซอร์ในที่ใด (เลือกตอบได้หลายข้อ) (จำเป็น)
Q3. คุณซื้อหรือทำการเลือกเลเซอร์สแกนเนอร์ใน 1 ปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนกี่เครื่อง (จำเป็น)
Q4. โดยปกติ คุณใช้หรือซื้อเลเซอร์สแกนเนอร์ยี่ห้ออะไร กรุณาระบุยี่ห้อและรุ่นที่เคยใช้ (ถ้าคุณจำไม่ได้ กรุณาใส่ไม่แน่ใจ)
(เลือกตอบได้หลายข้อ) (จำเป็น)
Q5. โดยปกติ คุณใช้งานเลเซอร์สแกนเนอร์ยี่ห้ออะไร (ถ้าคุณจำไม่ได้ กรุณาใส่ไม่แน่ใจ)

Q6. พื้นที่ป้องกันที่สำคัญมีขนาดใหญ่แค่ไหน (เมตร) (เลือกตอบได้หลายข้อ) (จำเป็น)
Q7. คุณเคยมีประสบการณ์การทำงานผิดปกติของเลเซอร์สแกนเนอร์หรือไม่ (จำเป็น)
Q8. คุณมีแผนงานหรือโครงการใหม่ที่จะใช้เลเซอร์สแกนเนอร์หรือไม่ (จำเป็น)
Q2. คุณใช้สแกนเนอร์ในที่ใด (เลือกตอบได้หลายข้อ) (จำเป็น)
Q3. พื้นที่ป้องกันที่สำคัญมีขนาดใหญ่แค่ไหน (เมตร) (เลือกตอบได้หลายข้อ) (จำเป็น)
Q4. มีเลเซอร์สแกนเนอร์ที่ถูกติดตั้งในโรงงานของคุณจำนวนกี่เครื่อง (จำเป็น)
Q5. คุณเคยมีประสบการณ์การทำงานผิดปกติของเลเซอร์สแกนเนอร์หรือไม่ (จำเป็น)
Q6. คุณมีแผนงานหรือโครงการใหม่ที่จะใช้เลเซอร์สแกนเนอร์หรือไม่ (จำเป็น)
Q2. ระบบความปลอดภัยที่คุณใช้เป็นประเภทใด (เลือกตอบได้หลายข้อ) (จำเป็น)
Q3. คุณเคยวางแผนที่จะใช้เลเซอร์สแกนเนอร์หรือไม่ (จำเป็น)
Q4. คุณมีแผนงานหรือโครงการใหม่ที่จะใช้เลเซอร์สแกนเนอร์หรือไม่ (จำเป็น)
Q5. ทั่วโลกมีกฎระเบียบความปลอดภัยที่เข้มงวดกว่าแต่ก่อน
คุณรู้สึกหรือไม่ว่าควรมีการเพิ่มจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการดำเนินงานในแต่ละวัน (จำเป็น)

ลงชื่อเข้าใช้

ที่อยู่อีเมล
รหัสผ่าน

หากคุณไม่มีบัญชี โปรดลงทะเบียนด้านล่าง

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีสัญลักษณ์ (*) และกดปุ่ม ‘ส่ง’

  • * เป็นข้อมูลที่ต้องกรอก
ชื่อ *
นามสกุล *
ที่อยู่อีเมล *
จดหมายข่าว
ประเทศ *
ชื่อบริษัท *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ที่อยู่ *
เมือง / อำเภอ *
รหัสไปรษณีย์ *