ยูนิตการใช้ข้อมูล KV-XD02
【ฟังก์ชันเว็บเซิร์ฟเวอร์】

Programmable Logic Controller KV-8000 ซีรีส์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก