ยกเลิกกการรับจดหมายข่าว

ยกเลิกการขอรับจดหมายข่าว

โปรดตรวจสอบอีเมล์แอดเดรสที่ต้องการรับข่าวสาร จากนั้นกรอกอีเมล์แอดเดรสที่นี่
หากแอดเดรสที่กรอกไปไม่อยู่ในรายชื่อผู้รับอีเมล์ อาจทำให้ไม่สามารถหยุดการส่งได้
นอกจากนี้ หากจดหมายข่าวถูกส่งต่อไปยังอีเมล์สำรอง โปรดระบุอีเมล์แอดเดรสต้นฉบับที่ทำการส่งต่อนั้นด้วย

อีเมล์ของผู้รับ (จำเป็น)

  • *โปรดทราบว่าระบบไม่อาจหยุดการส่งอีเมล์ได้ทันทีหลังการส่งคำขอเพื่อยกเลิกการรับข่าวสาร