ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร

KV STUDIO Training Videos

KV STUDIO Training Videos, Please watch movies with downloading the beginners text.[Download from here.]

Getting Started [Basic Ladder Programming]

 • Startup Ladder
  Support Software
  “KV STUDIO”;

  Beginners text P.14

 • Writing a Ladder Programming
  (LD OUT) .

  Beginners text P.18

 • Transfering and Monitoring Ladder Programs

  Beginners text P.20

 • Ladder Programming (LDB OUT)

  Beginners text P.23

 • Ladder Programming (AND circuit/OR circuit)

  Beginners text P.25

 • Ladder Programming (Self-hold Circuit I)

  Beginners text P.27

 • Timer Instructions of KV-7500

  Beginners text P.30

 • On-delay / Off-delay / One-shot

  Beginners text P.31

 • Counter Instructions of KV-7500

  Beginners text P.36

 • The concept of Scan Time / Dual Coils

  Beginners text P.40

 • Input of Device Comments

  Beginners text P.42

 • Convenient Commands

  Beginners text P.48

 • Simulator Function

  Beginners text P.50

 • Logging Function

  Beginners text P.53

 • Device monitoring

  Beginners text P.58

 • Real-Time Chart Monitor

  Beginners text P.60

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site