รายการก่อนหน้า

อัพเดทเมื่อ 23/06/2022

KV STUDIO Ver.11.51 (เวอร์ชันสากล)

 • • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
 • • เผยแพร่เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว

KV REPLAY VIEWER Ver.2.51 (เวอร์ชันสากล)

 • • เผยแพร่ตัวติดตั้งแล้ว

คู่มือ KV STUDIO Ver.11

 • • เผยแพร่ Ver.11.008 (เวอร์ชันภาษาอังกฤษ) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.11.008 (เวอร์ชันภาษาจีน (Simplified)) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.11.008 (เวอร์ชันภาษาจีน (Traditional)) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.11.008 (เวอร์ชันภาษาเกาหลี) แล้ว

คู่มือ KV REPLAY VIEWER Ver.2

 • • เผยแพร่ Ver.2.009 (เวอร์ชันภาษาอังกฤษ) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.2.009 (เวอร์ชันภาษาจีน (Simplified)) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.2.009 (เวอร์ชันภาษาจีน (Traditional)) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.2.009 (เวอร์ชันภาษาเกาหลี) แล้ว

VT STUDIO Ver.8.30 (เวอร์ชันสากล)

 • • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
 • • เผยแพร่เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว

Soft-VT Ver.2.20 (เวอร์ชันสากล)

 • • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
อัพเดทเมื่อ 24/03/2022

KV STUDIO Ver.11.42 (เวอร์ชันสากล)

 • • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
 • • เผยแพร่เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว
อัพเดทเมื่อ 14/01/2022

KV STUDIO Ver.11.41 (เวอร์ชันสากล)

 • • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
 • • เผยแพร่เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว
อัพเดทเมื่อ 24/11/2021

KV STUDIO Ver.11.40 (เวอร์ชันสากล)

 • • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
 • • เผยแพร่เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว

KV REPLAY VIEWER Ver.2.40 (เวอร์ชันสากล)

 • • เผยแพร่ตัวติดตั้งแล้ว

คู่มือ KV STUDIO Ver.11

 • • เผยแพร่ Ver.11.006 (เวอร์ชันภาษาอังกฤษ) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.11.006 (เวอร์ชันภาษาจีน (Simplified)) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.11.006 (เวอร์ชันภาษาจีน (Traditional)) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.11.006 (เวอร์ชันภาษาเกาหลี) แล้ว

คู่มือ KV REPLAY VIEWER Ver.2

 • • เผยแพร่ Ver.2.007 (เวอร์ชันภาษาอังกฤษ) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.2.007 (เวอร์ชันภาษาจีน (Simplified)) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.2.007 (เวอร์ชันภาษาจีน (Traditional)) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.2.007 (เวอร์ชันภาษาเกาหลี) แล้ว

VT STUDIO Ver.8.22 (เวอร์ชันสากล)

 • • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
 • • เผยแพร่เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว

Soft-VT Ver.2.10 (เวอร์ชันสากล)

 • • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
อัพเดทเมื่อ 21/09/2021

KV STUDIO Ver.11.30 (เวอร์ชันสากล)

 • • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
 • • เผยแพร่เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว

KV REPLAY VIEWER Ver.2.30 (เวอร์ชันสากล)

 • • เผยแพร่ตัวติดตั้งแล้ว

คู่มือ KV STUDIO Ver.11

 • • เผยแพร่ Ver.11.005 (เวอร์ชันภาษาอังกฤษ) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.11.005 (เวอร์ชันภาษาจีน (Simplified)) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.11.005 (เวอร์ชันภาษาจีน (Traditional)) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.11.005 (เวอร์ชันภาษาเกาหลี) แล้ว

คู่มือ KV REPLAY VIEWER Ver.2

 • • เผยแพร่ Ver.2.006 (เวอร์ชันภาษาอังกฤษ) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.2.006 (เวอร์ชันภาษาจีน (Simplified)) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.2.006 (เวอร์ชันภาษาจีน (Traditional)) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.2.006 (เวอร์ชันภาษาเกาหลี) แล้ว

VT STUDIO Ver.8.21 (เวอร์ชันสากล)

 • • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
 • • เผยแพร่เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว

Soft-VT Ver.2.03 (เวอร์ชันสากล)

 • • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
อัพเดทเมื่อ 12/05/2021

KV STUDIO Ver.11.10 (เวอร์ชันสากล)

 • • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
 • • เผยแพร่เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว

KV REPLAY VIEWER Ver.2.10 (เวอร์ชันสากล)

 • • เผยแพร่ตัวติดตั้งแล้ว

คู่มือ KV REPLAY VIEWER Ver.2

 • • เผยแพร่ Ver.2.004 (เวอร์ชันภาษาอังกฤษ) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.2.004 (เวอร์ชันภาษาจีน (Simplified)) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.2.004 (เวอร์ชันภาษาจีน (Traditional)) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.2.004 (เวอร์ชันภาษาเกาหลี) แล้ว

VT STUDIO Ver.8.10 (เวอร์ชันสากล)

 • • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
 • • เผยแพร่เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว

Soft-VT Ver.2.02 (เวอร์ชันสากล)

 • • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
อัพเดทเมื่อ 29/01/2021

VT STUDIO Ver.8.03 (เวอร์ชันสากล)

 • • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
 • • เผยแพร่เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว
อัพเดทเมื่อ 07/01/2021

KV STUDIO Ver.11.06 (เวอร์ชันสากล)

 • • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
 • • เผยแพร่เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว

KV REPLAY VIEWER Ver.2.06 (เวอร์ชันสากล)

 • • เผยแพร่ตัวติดตั้งแล้ว
อัพเดทเมื่อ 08/12/2020

KV STUDIO Ver.11.05 (เวอร์ชันสากล)

 • • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
 • • เผยแพร่เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว

KV REPLAY VIEWER Ver.2.05 (เวอร์ชันสากล)

 • • เผยแพร่ตัวติดตั้งแล้ว
อัพเดทเมื่อ 26/08/2020

KV STUDIO Ver.11.04 (เวอร์ชันสากล)

 • • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
 • • เผยแพร่เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว

KV REPLAY VIEWER Ver.2.04 (เวอร์ชันสากล)

 • • เผยแพร่ตัวติดตั้งแล้ว

คู่มือ KV REPLAY VIEWER Ver.2

 • • เผยแพร่ Ver.2.003 (เวอร์ชันภาษาอังกฤษ) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.2.003 (เวอร์ชันภาษาจีน (Simplified)) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.2.003 (เวอร์ชันภาษาจีน (Traditional)) แล้ว
 • • เผยแพร่ Ver.2.003 (เวอร์ชันภาษาเกาหลี) แล้ว

VT STUDIO Ver.8.02 (เวอร์ชันสากล)

 • • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
 • • เผยแพร่เวอร์ชันทดลองใช้แล้ว

VT Transfer Tool Ver.8 (VT5 ซีรีส์) (เวอร์ชันสากล)

 • • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว
อัพเดทเมื่อ 29/06/2020

Soft-VT Ver.2.01 (เวอร์ชันสากล)

 • • เผยแพร่การอัพเดทแล้ว