วิธีการป้องกันสเปกตรัมแบบสะท้อน
SI ซีรี่ส์

SI ซีรี่ส์

เมื่อต้องการวัดความโก่งงอ เครื่องมือวัดที่ใช้วิธีการป้องกันสเปกตรัมก็สามารถใช้สำหรับการตรวจจับในสามจุดได้ ค่าที่วัดได้จากแต่ละจุดจะถูกส่งไปยังคอนโทรลเลอร์ ซึ่งจะทำการคำนวณเพื่อส่งกลับผลการวัด

จุดสังเกตในการเลือก

  • ความแม่นยำสูงพิเศษด้วยความละเอียด 1 nm
  • ไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิแวดล้อม
SI-F ซีรี่ส์
เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบป้องกันสเปกตรัม
SI-F ซีรี่ส์