วิธีแสงตัด
LJ ซีรี่ส์

LJ ซีรี่ส์

รูปร่างสามารถวัดได้โดยตรงด้วยการให้ชิ้นงานสัมผัสกับเลเซอร์เส้น ความโก่งงอจึงสามารถวัดได้ด้วยการใช้ข้อมูลรูปคลื่นที่วัดได้ นอกจากนี้ แม้มีการเคลื่อนชิ้นงานในระหว่างสแกนก็ยังสามารถวัดรูปร่าง 3D ได้

จุดสังเกตในการเลือก

  • สามารถวัดความสูงแบบ 2D ได้ในแนวเส้น
  • เลือกชิ้นงานได้อย่างไร้ขีดจำกัดที่ความเร็วสูงพิเศษ
  • ความสามารถในการเอาต์พุตข้อมูลรูปคลื่น
LJ-V ซีรี่ส์
โพรฟิโลมิเตอร์ในสายการผลิตความเร็วสูงพิเศษ
LJ-V ซีรี่ส์