ชนิดสัมผัส
GT ซีรี่ส์

GT ซีรี่ส์

เมื่อต้องการวัดความโก่งงอ เซนเซอร์แบบสัมผัสสามารถใช้ตรวจจับได้ในสามจุด
การวัดสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยการตั้งค่าโหมดการวัดความโก่งงอโดยใช้ฟังก์ชันการคำนวณในเครื่องมือ GT2 ซีรี่ส์

จุดสังเกตในการเลือก

  • การเลือกชิ้นงานพิจารณาจากความเป็นของแข็งเท่านั้น
  • สามารถทำการวัดด้วยความเที่ยงตรงสูงได้
GT2 ซีรี่ส์
ดิจิตอลเซนเซอร์ความแม่นยำสูง
GT2 ซีรี่ส์