วิธีการสะท้อนแบบสามเหลี่ยม
LK ซีรี่ส์

LK ซีรี่ส์

ตำแหน่งพื้นผิวของชิ้นงานสามารถวัดได้ด้วยการใช้เครื่องมือวัดการสะท้อน
ไม่ว่าวัสดุหรือสีชิ้นงานจะเป็นอย่างไร ก็สามารถทำการวัดชิ้นงานผ่านการสุ่มตัวอย่างความเร็วสูงพิเศษได้ แม้กับชิ้นงานที่สั่นสะเทือนเล็กน้อย

จุดสังเกตในการเลือก

  • การเลือกชิ้นงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับความโปร่งแสง/ทึบแสง หรือสี
  • สามารถทำการวัดชนิดไม่สัมผัสได้
  • ลำแสงขนาดเล็กและความเร็วสูง
LK-G5000 ซีรี่ส์
เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ความแม่นยำสูง/ความเร็วสูงพิเศษ
LK-G5000 Series