วิธีการป้องกันสเปกตรัมแบบสะท้อน
SI ซีรี่ส์

SI ซีรี่ส์

แม้ว่าเครื่องวัดที่มีเซนเซอร์สองตัวจะพบได้ทั่วไป แต่หากตำแหน่งของด้านหนึ่งถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าหรือหากชิ้นงานมีลักษณะโปร่งใส ก็สามารถทำการวัดได้ด้วยเซนเซอร์เพียงตัวเดียว
วิธีการตรวจจับจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขในการวัด และในบางครั้งก็สามารถทำการจัดเตรียมแบบพิเศษได้ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อสำนักงานขายที่ใกล้ที่สุด

จุดสังเกตในการเลือก

  • ความแม่นยำสูงพิเศษด้วยความละเอียด 1 nm
  • ไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิแวดล้อม
SI-F ซีรี่ส์
เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบป้องกันสเปกตรัม
SI-F ซีรี่ส์