วิธีลำแสงชนิด 2 หัว (Thrubeam)
TM ซีรี่ส์ / LS ซีรี่ส์

TM ซีรี่ส์ / LS ซีรี่ส์

การวัดความหนาสามารถทำได้ด้วยการวัดความสูงของชิ้นงานเป็นระดับของความสูงที่สัมพันธ์กับพื้นผิวอ้างอิง

จุดสังเกตในการเลือก

  • การวัดสามารถทำได้หลายตำแหน่งพร้อมกัน
  • ความเสถียรสูง
LS-7000 ซีรี่ส์
ออปติคัลไมโครมิเตอร์แบบความเร็วสูง
LS-7000 ซีรี่ส์