วิธีการป้องกันสเปกตรัม
SI ซีรี่ส์

SI ซีรี่ส์

ระยะช่วงชักวัดได้โดยใช้เครื่องมือการวัดที่ใช้วิธีการป้องกันสเปกตรัม
หัวเซนเซอร์เล็กเพียง φ2 มม.ทำให้สามารถวัดได้แม้ในพื้นที่แคบๆ

จุดสังเกตในการเลือก

  • ความแม่นยำสูงพิเศษด้วยความละเอียด 1 nm
  • ไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิแวดล้อม
SI-F ซีรี่ส์
เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบป้องกันสเปกตรัม
SI-F ซีรี่ส์