ชนิดสัมผัส
GT ซีรี่ส์

GT ซีรี่ส์

วิธีนี้สามารถวัดระยะช่วงชักของชิ้นงานได้ ด้วยการนำหลักการ "ระบบสเกลช็อต" ใหม่มาใช้ GT2 ซีรี่ส์จึงสามารถทำการวัดที่มีความแม่นยำสูงได้ โดยไม่มีข้อผิดพลาดในการตรวจสอบและความเร็ว

จุดสังเกตในการเลือก

  • การเลือกชิ้นงานพิจารณาจากความเป็นของแข็งเท่านั้น
  • สามารถทำการวัดด้วยความเที่ยงตรงสูงได้
GT2 ซีรี่ส์
ดิจิตอลเซนเซอร์ความแม่นยำสูง
GT2 ซีรี่ส์