วิธีการแบบคอนโฟคอล
LT ซีรี่ส์

LT ซีรี่ส์

การวัดโปรไฟล์ขนาดเล็กจิ๋วแบบไม่สัมผัสสามารถทำได้ด้วยเลเซอร์ลำแสงที่มีขนาดเล็กที่สุดเพียง φ2 μm เท่านั้น

จุดสังเกตในการเลือก

  • ลำแสงเล็กพิเศษที่มีขนาดเล็กเพียง φ2 μm
  • ความแม่นยำสูงพิเศษและสามารถวัดค่าโดยไม่ต้องสัมผัสชิ้นงาน
LT-9000 ซีรี่ส์
เลเซอร์คอนโฟคอลดิสเพลสเมนต์มิเตอร์ชนิดสแกนพื้นผิว
LT-9000 ซีรี่ส์