วิธีแสงตัด
LJ ซีรี่ส์

LJ ซีรี่ส์

รูปร่างของส่วนตัดขวางของชิ้นงานสามารถวัดได้ทันทีโดยใช้เลเซอร์เส้น ตัวเซนเซอร์ประกอบด้วยเครื่องมือการวัดที่หลากหลายสำหรับการตรวจจับความสูง ความกว้าง และบริเวณตัดขวาง การตรวจสอบสามารถทำได้หลังจากได้รับรูปร่าง 3D จากการรวมข้อมูลรูปคลื่น

จุดสังเกตในการเลือก

  • สามารถวัดความสูงแบบ 2D ได้ในแนวเส้น
  • เลือกชิ้นงานได้อย่างไร้ขีดจำกัดที่ความเร็วสูงพิเศษ
  • ความสามารถในการเอาต์พุตข้อมูลรูปคลื่น
LJ-V ซีรี่ส์
โพรฟิโลมิเตอร์ในสายการผลิตความเร็วสูงพิเศษ
LJ-V ซีรี่ส์