วิธีลำแสงแบบ 2D ชนิด 2 หัว (Thrubeam)
TM ซีรี่ส์

TM ซีรี่ส์

ซีรี่ส์นี้สามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของชิ้นงานได้
เนื่องจากชิ้นงานถูกจับภาพราวกับใช้เครื่องฉายแสง การวัดในหลายแกนและการวัดอย่างเช่น ความกลม จึงสามารถทำได้เช่นกัน

จุดสังเกตในการเลือก

  • การวัดสามารถทำได้หลายจุดพร้อมกัน
  • ความเสถียรสูง
TM-3000 ซีรี่ส์
เซนเซอร์การตรวจวัด 2D ความเร็วสูง
TM-3000 ซีรี่ส์