วิธีลำแสงแบบ 1D ชนิด 2 หัว (Thrubeam)
LS ซีรี่ส์

LS ซีรี่ส์

วิธีนี้สามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นงานได้ การสุ่มตัวอย่างด้วยความเร็วสูงพิเศษยังทำให้สามารถวัดได้ทั้งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและรวมถึงความไม่ได้ระนาบด้วย

จุดสังเกตในการเลือก

  • การวัดที่มีความเสถียรพร้อมความแม่นยำสูงพิเศษ
  • การวัดชนิดไม่สัมผัสที่รวดเร็ว
  • สามารถทำการวัดชิ้นงานโปร่งใสได้
LS-7000 ซีรี่ส์
ออปติคัลไมโครมิเตอร์ความเร็วสูงพิเศษ
LS-7000 ซีรี่ส์