ชนิดสัมผัส
GT ซีรี่ส์

GT ซีรี่ส์

การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสามารถทำได้ด้วยการใช้เซนเซอร์สองตัว เครื่องมือชนิดสัมผัสทำให้ทำการวัดได้ด้วยความแม่นยำสูง

จุดสังเกตในการเลือก

  • การเลือกชิ้นงานพิจารณาจากความเป็นของแข็งเท่านั้น
  • สามารถทำการวัดด้วยความเที่ยงตรงสูงได้
GT2 ซีรี่ส์
ดิจิตอลเซนเซอร์ความแม่นยำสูง
GT2 ซีรี่ส์