วิธีแสงตัด
LJ ซีรี่ส์

LJ ซีรี่ส์

สามารถตรวจจับตำแหน่งพื้นผิวส่วนบนของชิ้นงานได้
ความสามารถในการวัดโปรไฟล์แบบ 2D โดยไม่สัมผัสกับวัตถุทำให้สามารถวัดระดับที่เกี่ยวเนื่องกับระดับอ้างอิงบนชิ้นงานได้

จุดสังเกตในการเลือก

  • สามารถวัดความสูงแบบ 2D ได้ในแนวเส้น
  • เลือกชิ้นงานได้อย่างไร้ขีดจำกัดที่ความเร็วสูงพิเศษ
  • ความสามารถในการเอาต์พุตข้อมูลรูปคลื่น
LJ-V ซีรี่ส์
โพรฟิโลมิเตอร์ในสายการผลิตความเร็วสูงพิเศษ
LJ-V ซีรี่ส์