การวัดที่ง่ายดายในทุกที่สำหรับทุกคน เครื่องมือวัดพิกัดชนิดโพรบมือถือ XM ซีรี่ส์

ฟังก์ชั่น 3D CAD แบบใหม่

ส่งออกองค์ประกอบที่วัดได้เป็นข้อมูล CAD
นำเข้าข้อมูล CAD และเปรียบเทียบ