• เร็ว
 • สม่ำเสมอ
 • ใช้งานง่าย
 • แท่นวางชิ้นงานที่กว้างพิเศษ
 • เครื่องมือวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ IM-7000 ซีรี่ส์

โปรไฟล์โปรเจคเตอร์รุ่นใหม่

วัดค่าได้ทันที

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

วัดได้ถึง 99 รายการในแต่ะชิ้นงาน
และได้สูงสุง 100 ชิ้นงานพร้อมๆกัน

 1. [ขั้นตอนที่ 1] วาง
 2. [ขั้นตอนที่ 2] กด

ขจัดปัญหาความผิดพลาดจากผู้ปฏิบัติงาน

 • 70,000

 • 70,000

 • 70,000

 • 70,000

 • 70,000

 • 70,000

บันทึกข้อมูลและสร้างรายงานการตรวจ
สอบอัตโนมัติ

วัดชิ้นงานขนาดใหญ่บนแท่นวางขนาด 300x200mm