โปรไฟล์โปรเจคเตอร์รุ่นใหม่

วัดค่าได้ทันที

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

วัดได้ถึง 99 รายการในแต่ะชิ้นงาน
และได้สูงสุง 100 ชิ้นงานพร้อมๆกัน

  1. [ขั้นตอนที่ 1] วาง
  2. [ขั้นตอนที่ 2] กด

ขจัดปัญหาความผิดพลาดจากผู้ปฏิบัติงาน

  • 70,000

  • 70,000

  • 70,000

  • 70,000

  • 70,000

  • 70,000

บันทึกข้อมูลและสร้างรายงานการตรวจ
สอบอัตโนมัติ

วัดชิ้นงานขนาดใหญ่บนแท่นวางขนาด 300x200mm