การประยุกต์ใช้งาน

ใช้ในสำนักงาน

จำเป็นจะต้องใช้กระดาษตามประเภทของงานพิมพ์ดังต่อไปนี้

* สามารถใช้กระดาษคุณภาพสูง เช่น กระดาษผิวมันเงาปกติและผิวมันเงาสูงเพื่อพิมพ์ภาพถ่ายได้

 • การพิมพ์อักษร

  การพิมพ์อักษร
 • การพิมพ์ภาพถ่าย

  การพิมพ์ภาพถ่าย
 • การพิมพ์โปสการ์ด

  การพิมพ์โปสการ์ด
 • การพิมพ์ฉลาก

  การพิมพ์ฉลาก
 • การพิมพ์ม้วนสื่อสิ่งพิมพ์

  การพิมพ์ม้วนสื่อสิ่งพิมพ์

ใช้ในงานอุตสาหกรรม

ฉีดหมึกทีละหยด (Drop-On-Demand)

ซึ่งส่วนใหญ่แล้ววิธีการนี้จะใช้ในการพิมพ์อักษรขนาดใหญ่ลงบนลังกระดาษ ซึ่งใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ เหล็ก วัสดุก่อสร้าง และวัสดุอื่นๆ
พิมพ์รายละเอียด เช่น วันที่ผลิต หมายเลขล็อต บาร์โค้ด และเครื่องหมาย ระบุเป็นอักษรขนาดใหญ่บนลังกระดาษและวัสดุก่อสร้าง

 • การพิมพ์บนลังกระดาษ

  การพิมพ์บนลังกระดาษ
 • การพิมพ์บนไม้แปรรูป

  การพิมพ์บนไม้แปรรูป
 • การพิมพ์บนเหล็ก

  การพิมพ์บนเหล็ก

ชนิดต่อเนื่อง

วิธีนี้จะใช้กับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทสำหรับอุตสาหกรรมสามารถพิมพ์บนชิ้นงานได้หลากหลายชนิด เช่น โลหะ เรซิน และแก้ว
นอกเหนือไจากความสามารถในการพิมพ์บนวัสดุ เช่น กระดาษและลังกระดาษแล้ว หมึกที่แห้งเร็วก็ยังช่วยให้
พิมพ์บนวัสดุที่ไม่ค่อยดูดซับหมึกได้ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทชนิดต่อเนื่องสามารถใช้ในอุตสาหกรรมได้หลากหลาย
ประเภท เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง อิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ ยานยนต์ และโลหะ

อาหาร ยา และเครื่องสำอาง

ความปลอดภัยของอาหารเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องพิมพ์วันที่ผลิตและวันที่หมดอายุอย่างถูกต้องแม่นยำ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ และเกิดส่วนที่ไม่ได้พิมพ์ จึงได้เพิ่มการติดตั้งระบบการตรวจสอบ
ที่ใช้อิมเมจเซนเซอร์และนำมาตรการรับมือที่คล้ายกันมาใช้

 • ขวด PET

  ขวด PET
 • ฟิล์มบรรจุ

  ฟิล์มบรรจุ
 • ขวดเรซิน

  ขวดเรซิน
 • แก้ว

  แก้ว

ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

วิธีการพิมพ์แบบไม่สัมผัสเป็นวิธีที่ดีที่สุด เนื่องจากการสัมผัสจะทำให้ชิ้นส่วนเสียหายได้ง่าย นอกจากนี้เครื่องพิมพ์
ชนิดต่อเนื่องยังสามารถพิมพ์หมายเลขล็อตที่เป็นประโยชน์ในอุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ติดตาม
ประวัติการผลิตชิ้นส่วนได้อีกด้วย

 • LED

  LED
 • แบตเตอรี่แห้ง

  แบตเตอรี่แห้ง
 • แผงวงจร

  แผงวงจร
 • คาปาซิเตอร์

  คาปาซิเตอร์

ยานยนต์ โลหะ ฯลฯ

ระบบตรวจสอบย้อนกลับนั้นเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรม ยานยนต์ ด้วยความก้าวหน้าล่าสุดในการใช้ชิ้นส่วนต่างๆ ร่วมกันจึงได้มีการนำวิธีการพิมพ์ชนิดนี้มาใช้เพิ่มมากขึ้น ในงานที่การพิมพ์หมายเลขระบุเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อป้องกัน ความผิดพลาดในการประกอบ

 • วัสดุอะลูมิเนียม

  วัสดุอะลูมิเนียม
 • ไม้

  ไม้
 • ชิ้นส่วนโลหะ

  ชิ้นส่วนโลหะ
 • สายเคเบิล

  สายเคเบิล
ดาวน์โหลด PDF

กลับไปยังหน้าหลักของ IJP Central