กรณีศึกษา

ปัญหา: ในบางครั้งตัวลำเลียงถาดบรรจุชิ้นงานอัตโนมัติจะเคลื่อนย้ายถาดอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสายการผลิตในที่สุด อันนำมาซึ่งเวลาการทำงานที่สูญเปล่า เครื่องจักรได้รับความเสียหาย และอันตรายร้ายแรงต่อผู้ปฏิบัติงาน

ปัญหา: ผู้ปฏิบัติการจะต้องสลับการทำงานเพื่อให้สดชื่นอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ส่วนประกอบบางอย่างอาจไม่สามารถวางลงบนชุดประกอบได้เสมอไป กรณีเช่นนี้สามารถก่อให้เกิดสถานการณ์ต่างๆ ขึ้นได้ สถานการณ์แรกคือ ชุดประกอบทำให้ชิ้นส่วนที่อยู่ในอุปกรณ์ของระบบอัตโนมัติเสียหาย สถานการณ์ที่สองคือ...

ปัญหา: การวัดจะทำได้โดยการใช้เครื่องวัดแบบมือถือ เครื่องวัดแบบสัมผัส หรือ วิธีทางอ้อมอื่นๆ ที่มีความแม่นยำน้อยลง ด้วยวิธีปฏิบัติที่พัฒนาจากความไม่มีมาตรฐานนี้ทำให้การวัดของคนงานในโรงงานนั้นไว้วางใจไม่ได

ปัญหา: ระหว่างการประกอบชิ้นส่วน หากไดอะแฟรมไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ส่วนทั้งสองส่วนจะไม่ถูกซีลตามที่ควรจะเป็น ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความบกพร่อง โดยส่วนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าจะเข้าไปอยู่ในส่วนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า โดยมีปะเก็นเป็นตัวกันกระแทกคั่นระหว่างกลาง ในระหว่างการวางตำแหน่ง ไดอะแฟรมอาจถูก “หนีบ” ในระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งบางครั้งอาจเกิดการฉีกขาดและ/หรือไม่สามารถป้องกันอากาศเข้าได้ดีพอ

สำหรับผู้เยี่ยมชมที่ดูหน้านี้