1. หน้าหลัก
  2. โซลูชัน
  3. อุตสาหกรรม / การประยุกต์ใช้งาน
  4. ผลการค้นหา

อุตสาหกรรม / การประยุกต์ใช้งาน - ผลการค้นหา

การตรวจจับชิปซ้อน

อุตสาหกรรมการบรรจุหีบห่อ

การตรวจสอบพื้นผิวของช่องแบตเตอรี่

วิชันซิสเต็มสามารถตรวจสอบพื้นผิวของช่องแบตเตอรี่

การตรวจจับตำแหน่งรอยบากบนเวเฟอร์

วิชันซิสเต็มตรวจจับตำแหน่งการหมุนของรอยบากบนเวเฟอร์

การตรวจสอบพื้นผิวของซับสเตรตแบตเตอรี่แบบโซลาร์เซลล์

วิชันซิสเต็มสามารถตรวจสอบพื้นผิวของซับสเตรต