ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. โซลูชัน
  3. อุตสาหกรรม / การประยุกต์ใช้งาน
  4. ผลการค้นหา

อุตสาหกรรม / การประยุกต์ใช้งาน - ผลการค้นหา

การตรวจจับชิปซ้อน

อุตสาหกรรมการบรรจุหีบห่อ

การตรวจสอบพื้นผิวของช่องแบตเตอรี่

วิชันซิสเต็มสามารถตรวจสอบพื้นผิวของช่องแบตเตอรี่

การตรวจจับตำแหน่งรอยบากบนเวเฟอร์

วิชันซิสเต็มตรวจจับตำแหน่งการหมุนของรอยบากบนเวเฟอร์

การตรวจสอบพื้นผิวของซับสเตรตแบตเตอรี่แบบโซลาร์เซลล์

วิชันซิสเต็มสามารถตรวจสอบพื้นผิวของซับสเตรต