1. หน้าหลัก
  2. โซลูชัน
  3. อุตสาหกรรม / การประยุกต์ใช้งาน
  4. ผลการค้นหา

อุตสาหกรรม / การประยุกต์ใช้งาน - ผลการค้นหา

  • ก่อนหน้า
  • / 1

การกำหนดตำแหน่งของแท่น X-Y

วัดตำแหน่งเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก

การมาร์กเครื่องหมายตำหนิบนฟิล์ม

หลังจากตรวจจับรอยตำหนิด้วยวิชันซิสเต็มได้แล้ว เลเซอร์จะมาร์กฟิล์มเพื่อกำจัดส่วน NG