1. หน้าหลัก
  2. โซลูชัน
  3. อุตสาหกรรม / การประยุกต์ใช้งาน
  4. ผลการค้นหา

อุตสาหกรรม / การประยุกต์ใช้งาน - ผลการค้นหา

การตรวจสอบวันหมดอายุ/วันผลิต

วิชันซิสเต็มตรวจสอบจะตรวจสอบหาวันที่ที่ถูกต้องบนบรรจุภัณฑ์เภสัชกรรม

การนับคุกกี้

วิชันซิสเต็มตรวจสอบจำนวนคุกกี้ในบรรจุภัณฑ์

การตรวจจับรอยตำหนิบนเส้นใยที่ยังไม่ได้ทอ

วิชันซิสเต็มตรวจสอบหารอยตำหนิบนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทอ

การวัดมุมโค้งของวัตถุดิบแผ่นใย

การวัดมุมแคมเบอร์ของแผ่น

การตรวจจับรอยตำหนิที่ด้านในถ้วยกระดาษ

วิชันซิสเต็มตรวจสอบหาสิ่งปนเปื้อนภายในถ้วยกระดาษ

การตรวจจับความบกพร่องบนขวด PET

วิชันซิสเต็มตรวจสอบพื้นผิวและขอบของขวด PET

การนับจำนวนบรรจุภัณฑ์ยา

วิชันซิสเต็มนับจำนวนของบรรจุภัณฑ์ยา

การตรวจสอบป้าย

วิชันซิสเต็มตรวจสอบหารอยตำหนิบนฉลาก