1. หน้าหลัก
  2. โซลูชัน
  3. อุตสาหกรรม / การประยุกต์ใช้งาน
  4. ผลการค้นหา

อุตสาหกรรม / การประยุกต์ใช้งาน - ผลการค้นหา

การตรวจจับเครื่องตัดที่ชำรุด

การผลิตโดยใช้เครื่องจักร

การตรวจจับชิปซ้อน

อุตสาหกรรมการบรรจุหีบห่อ

การตรวจจับตำหนิ/รอยยุบบนผลิตภัณฑ์ตีขึ้นรูป

วิชันซิสเต็มตรวจสอบรอยยุบบนผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูป

การตรวจสอบตามดบนแบบหล่อเพลาลูกเบี้ยว

การตรวจหาตามดในพื้นผิวแม่พิมพ์บนเพลาลูกเบี้ยว

การตรวจจับกล่องฟิวส์ที่ประกอบอย่างไม่ถูกต้อง

การตรวจสอบสีและการวางตำแหน่งของฟิวส์แต่ละตัวในกล่อง