ประเทศไทย

การตั้งโปรแกรม Flowchart ช่วยมอบความยืดหยุ่นใน
การทำแนวคิดของคุณให้สำเร็จเป็นรูปธรรม

การประมวลผลคำสั่งโดยอัตโนมัติและแบบโต้ตอบ
หลากหลายที่สุดในอุตสาหกรรม

คำสั่งควบคุมช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างวิชันซิสเต็มกับการควบคุมของ
เครื่องจักรหรือPLC เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งประเภทใด เช่น
การสลับโปรแกรม การจับภาพ รีเซ็ต เริ่ม/หยุดบันทึกการทำงาน
การเปลี่ยนภาพที่แสดงเป็นภาพอื่น การซูมภาพเข้าไปดูรอยตำหนิโดย
พิจารณาจากผลการตรวจสอบ หรือการบันทึกข้อมูลภาพสำหรับส่วนใดๆ
ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบก็สามารถทำได้ทั้งหมด คำสั่งเหล่านี้ยังสามารถ
กำหนดให้ทำงานแบบอัตโนมัติโดยเป็นส่วนหนึ่งของ Flowchart ของ
โปรแกรมได้ อีกทั้งยังเขียนคำสั่งแบบกำหนดเองเพื่อรวมกับคำสั่งใด
คำสั่งหนึ่งที่มีอยู่แล้วในระบบให้เป็นคำสั่งเดียวได้ด้วย

ตัวอย่างคำสั่งที่มีอยู่ในระบบ

การควบคุมระบบ
คำสั่งทั่วไป ได้แก่: การสลับโปรแกรม การบันทึกภาพ การเปิด/ปิด
ใช้งานทริกเกอร์อินพุต การเปลี่ยนโหมด(ทำงาน/หยุด) รีเซ็ต
เขียนตัวแปร ล้างข้อมูลประวัติ การนำข้อมูลประวัติออก การจับภาพ
เริ่ม/หยุดล็อกการทำงาน

การโต้ตอบกับผู้ใช้
คำสั่งทั่วไป ได้แก่: เปิด/ปิดกล่องโต้ตอบ การสลับภาพ การซูมภาพ
การเลื่อนดูภาพ เปลี่ยนรหัสผ่าน สลับบัญชีผู้ใช้

การคำนวณและการประมวลผลที่ยืดหยุ่น
หลากหลายที่สุดในอุตสาหกรรม

สูงสุด 5000 ตัวอักษรต่อการคำนวณหนึ่งๆ

การคำนวณและสคริปต์นั้นก็มีส่วนสำคัญในการปรับแต่งเช่นกัน
XG-X ซีรี่ส์ให้คุณใช้งานได้มากกว่า 150 ฟังก์ชันและคำสั่งที่
สามารถสร้างได้อย่างรวดเร็วเพียงลากฟังก์ชันจากรายการชิ้นส่วน
ฟังก์ชันการเติมคำอัตโนมัติและการแสดงตำแหน่งข้อผิดพลาด
จะช่วยลดเวลาในการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการเรียงไวยากรณ์
โปรแกรมที่ผิดได้

ฟังก์ชันบันทึกข้อมูล TRACE

ฟังก์ชันบันทึกข้อมูล Trace เป็นเครื่องมือชั้นยอดเพื่อช่วย
ประมวลผลและแก้ไขปัญหา I/O ให้ผู้ให้บริการรวมระบบและนัก
พัฒนาสามารถตรวจสอบและตรวจติดตามการจัดลำดับยูนิต
ที่จะประมวลผล สัญญาณ I/O และคำสั่งต่างๆ
การแสดงผลลัพธ์สามารถแยกออกจากกันได้ และแสดงเวลา
ในการประมวลผลสำหรับแต่ละยูนิตพร้อมด้วยข้อมูลอื่นๆ ได้
อย่างง่ายดาย ทั้งยังสามารถบันทึกเก็บและใช้บันทึกข้อมูล
Trace ในภายหลังเพื่อเป็นคู่มืออ้างอิงได้ด้วย

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site