ประเทศไทย

สร้างความยืดหยุ่นได้ด้วย
"ประสิทธิภาพการทำงานที่เร็วที่สุดในอุตสาหกรรม"

ทำการประมวลผลความเร็วสูงอย่างมีเสถียรภาพได้ด้วยการประมวลผลแบบขนาน 14 คอร์ ซึ่งเป็น จำนวนที่มากที่สุดในอุตสาหกรรมนี้

[DSP + CPU คอร์] 14 คอร์ภายใน, [ความเร็วในการประมวลผล] 3× เทียบกับรุ่นทั่วไป, [ความจุหน่วยความจำ] 2× เทียบกับรุ่นทั่วไป / [DSP + CPU] 7 คอร์สำหรับ การทำงานทาง คณิตศาสตร์ (arithmetic operation), 2 คอร์สำหรับ การแสดงผล, 3 คอร์สำหรับ การควบคุม / [CPU] 2 คอร์สำหรับ การแสดงผลและ การควบคุม

การตรวจสอบขั้นสูงด้วยระบบประมวลผลความเร็วสูง

ความเร็วในการประมวลผลการตรวจสอบรอยตำหนิของกล้องถ่ายภาพสี 21 เมกะพิกเซล, [XG-8700] 70.3 ms, [XG-X2700] 21.9 ms, ประมาณ 1/3 ของเวลาในการประมวลผล

มีพลังการประมวลผลเหลือเฟือ แม้จะมีการเชื่อมต่อกล้องหลายตัว
ซึ่งรวมถึงกล้องถ่ายภาพสี 21 เมกะพิกเซล กล้องสแกนในสายการผลิต
หรือกล้อง 3D

พื้นที่จัดเก็บภาพความจุขนาดใหญ่ขึ้น เรียบง่ายขึ้น
ใหม่ [ใช้ร่วมกันได้กับ USB 3.0]

ด้วยคุณสมบัติใหม่นี้ KEYENCE คือรายแรกในอุตสาหกรรมที่นำเสนอ
เครื่องที่สามารถใช้การเชื่อมต่อกับ USB 3.0 ฮาร์ดดิสก์ได้ ทำให้สามารถ
บันทึกภาพในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลความจุสูงสุดถึง 2 TB

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site