ประเทศไทย

Dedicated encoder

High resolution/High-speed output

As it supports a maximum of 150,000 pulses/rotation, high resolution pulse output at a minimum of 0.0024°(8.64 sec.) can be done. Furthermore, high speed output at a maximum output frequency of 1.6MHz is also possible.

IP65 Compliant

It is designed to be strong against water and dust to be easier to use on-site, with environmental resistance also taken into consideration.
(Excluding the head part and axis part)
Note: If there is a possibility of oil or other substances to get through the axis hole section, protection measures should be taken.

CA-EN100H

Setting Image

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site