ประเทศไทย

Ultra high speed 3D shape measurement through light section method

2D triangulation method

Better dynamic range

For general 3D cameras, the light receiving element has a narrow dynamic range leading to measurement errors caused by the amount of light reflected from the target. The LJ-V Profiler can perform stable measurements without light saturation even if the amount of reflected light is large.

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site