1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)
  4. วิชันซิสเต็ม (Vision System)
  5. ระบบการประมวลผลข้อมูลภาพด้วยความเร็วสูงพิเศษ
  6. รุ่น
  7. แหวนเหล็กสำหรับทำให้ CA-NCL10E (ยูนิต CC-Link) ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน CE
  8. ดาวน์โหลด

ระบบการประมวลผลข้อมูลภาพด้วยความเร็วสูงพิเศษXG-7000 ซีรี่ส์

แหวนเหล็กสำหรับทำให้ CA-NCL10E (ยูนิต CC-Link) ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน CE

OP-84364

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)