ไฟส่องสว่างหลอดฟลูออเรสเซนต์

CV-R/CA-R ซีรี่ส์

[ผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต]

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

CV-R/CA-R ซีรี่ส์ - ไฟส่องสว่างหลอดฟลูออเรสเซนต์

แสงฟลูออเรสเซนต์ที่ช่วยขับประสิทธิภาพของระบบประมวลผลภาพอย่างเต็มที่

คุณลักษณะ

  • ระบบการให้แสงสว่างที่มีความยืดหยุ่น
  • อายุการใช้งานยาวนานโดยไม่ต้องบำรุงรักษา
  • ปรับความเข้มของแสงได้ง่ายและมีการควบคุม ON/OFF

ห้องสมุดวิชั่น

  • XG/CV系列 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)