*หากข้อความนี้อ่านยาก โปรดตรวจสอบ CAD หรือคู่มือ

CV-L50 Dimension