*หากข้อความนี้อ่านยาก โปรดตรวจสอบ CAD หรือคู่มือ

CA-LMHA20_dimension01.gif

CA-LMHA20 Dimension