*หากข้อความนี้อ่านยาก โปรดตรวจสอบ CAD หรือคู่มือ

CA-LMHA10_dimension01.gif

CA-LMHA10 Dimension