*หากข้อความนี้อ่านยาก โปรดตรวจสอบ CAD หรือคู่มือ

CA-LMH20_dimension01.gif

CA-LMH20 Dimension