*หากข้อความนี้อ่านยาก โปรดตรวจสอบ CAD หรือคู่มือ

CA-LH8G_dimension_01.gif

CA-LH8G Dimension