1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)
  4. วิชันซิสเต็ม (Vision System)
  5. เลนส์ (สำหรับวิชันซิสเต็ม)
  6. รุ่นต่างๆ

เลนส์ (สำหรับวิชันซิสเต็ม)

CA-L ซีรี่ส์

  • เลนส์สำหรับกล้องขนาดเล็กโดยเฉพาะ

เลนส์สำหรับกล้องขนาดเล็กโดยเฉพาะ

CA-LS/CA-LHS ซีรี่ส์

CA-LHS ซีรี่ส์ (เลนส์เฉพาะ CV-S200C/M XG-S200C/M)

CA-LS ซีรี่ส์ (เลนส์เฉพาะ CV-S035C/M XG-S035C/M)

เลนส์สำหรับกล้องขนาดเล็กโดยเฉพาะ

ชนิดสี 2 ล้านพิกเซล
CV-S200C/XG-S200C

ชนิดขาวดำ 2 ล้านพิกเซล
CV-S200M/XG-S200M

ชนิดสี 310000 พิกเซล
CV-S035C/XG-S035C

ชนิดขาวดำ 310000 พิกเซล
CV-S035M/XG-S035M

การเปรียบเทียบขนาด

(CV-S035C/M เทียบกับ CV-035C/M)
ขนาดเครื่อง 12 x 12 มม.(เป็นขนาด 1/10 เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นทั่วไป)

ขนาด

CA-LHS ซีรี่ส์

CA-LS ซีรี่ส์

  • เลนส์สำหรับกล้องขนาดเล็กโดยเฉพาะ

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)