1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)
  4. วิชันซิสเต็ม (Vision System)
  5. เลนส์ (สำหรับวิชันซิสเต็ม)
  6. รุ่นต่างๆ

เลนส์ (สำหรับวิชันซิสเต็ม)

CA-L ซีรี่ส์

  • เลนส์มาโคร Telecentric ปรับกำลังขยายได้ รองรับภาพ 2/3"/เลนส์มาโคร Telecentric

เลนส์มาโคร Telecentric ปรับกำลังขยายได้ รองรับภาพ 2/3"/เลนส์มาโคร Telecentric

CA-LM ซีรี่ส์

การลดข้อผิดพลาดในการวัด

CA-LM ซีรี่ส์ใช้กลุ่มเลนส์ Telecentric ด้านหน้าเพื่อรักษาขนาดกะทัดรัดและประสิทธิภาพสูง แม้เลนส์จะมีขนาดเล็ก แต่ระบบ Telecentric ยังสามารถรักษาขนาดของชิ้นงานไว้โดยไม่มีผลกระทบการจากเคลื่อนที่ในแนวตั้งของจุดโฟกัส ทั้งนี้ เนื่องจากรังสีจากชิ้นงานจะขนานกับแกนลำแสงของเลนส์ด้านหน้า ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการวัดเพียงเล็กน้อยถึงไม่มีเลย

ข้อมูลจำเพาะ

เลนส์มาโคร Telecentric

รุ่น

CA-LM1

CA-LM2

CA-LM4

CA-LM6

CA-LM8

ชนิด

อุปกรณ์

กำลังขยายออปติก (กำลังขยายอ้างอิง)

x1

x2

x4

x6

x8

ช่วงกำลังขยาย

-

ประมาณ ±3 % สัมพันธ์กับแกนอ้างอิง

ประมาณ ±5 % สัมพันธ์กับแกนอ้างอิง

WD (ที่กำลังขยายอ้างอิง)

67 มม. *1

66.9 มม. *1

70.3 มม. *1

64.4 มม. *1

64.5 มม. *1

ขนาดภาพ/CCD ที่ใช้ร่วมกันได้

2/3"

1/2"

มุมมองภาพ (ที่กำลังขยายอ้างอิง)

1/3"

3.6 x 4.8 มม.

1.8 x 2.4 มม.

0.9 x 1.2 มม.

0.6 x 0.8 มม.

0.45 x 0.6 มม.

1/2"

4.8 x 6.4 มม.

2.4 x 3.2 มม.

1.2 x 1.6 มม.

0.8 x 1.07 มม.

0.6 x 0.8 มม.

2/3"

6.6 x 8.8 มม.

-

ระยะ F-Stop (ช่องรับแสง)

11.5

15.4

26.5

39.3

52.4

ความชัดลึก

920 µm*2

400 µm*2

172 µm*2

111 µm*2

79 µm*2

สูงสุด ความผิดเพี้ยนของภาพ TV

0,02 %

-0,04 %

-0,22 %

-0,10 %

-0,04 %

ความละเอียด

7.7 µm *3

5.1 µm *3

4.5 µm *3

4.4 µm *3

ฐานยึด

C-mount

ช่วงของอุณหภูมิแวดล้อม/ความชื้น

0 ถึง +50 °C, 80 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 66 กรัม

ประมาณ 57 กรัม

ประมาณ 58 กรัม

ประมาณ 64 กรัม

ประมาณ 67 กรัม

*1 ระยะการทำงาน หมายถึงระยะการทำงานของเลนส์แต่ละตัวที่กำลังขยายอ้างอิง ระยะการทำงานจะแปรผันไปตามการปรับกำลังขยาย (ยกเว้น CA-LM1/LMA1)
*2 ความชัดลึกที่ระบุคือค่าทางทฤษฎีโดยอาศัยข้อสมมติฐานว่า ขนาดภาพคือ 1/2" หรือ 2/3"/ขนาด CCD และความละเอียดแนวนอนคือเส้นของจอภาพทีวี 320 เส้น (Circle of Confusion ต่ำสุดคือ 40 µm ภายในภาพ)
*3 จุดเล็กที่สุดที่มองเห็นได้ (Resolvable Feature) ที่สามารถตรวจจับได้ภายใต้ความยาวคลื่น 550 nm

เลนส์มาโคร Telecentric

รุ่น

CA-LMA1

CA-LMA2

CA-LMA4

ชนิด

โคแอ็กเซียล

กำลังขยายออปติก (กำลังขยายอ้างอิง)

x1

x2

x4

ช่วงกำลังขยาย

-

ประมาณ ±3 % สัมพันธ์กับแกนอ้างอิง

ประมาณ ±5 % สัมพันธ์กับแกนอ้างอิง

WD (ที่กำลังขยายอ้างอิง)

67 มม. *1

66.9 มม. *1

70.3 มม. *1

ขนาดภาพ/CCD ที่ใช้ร่วมกันได้

2/3"

1/2"

มุมมองภาพ (ที่กำลังขยายอ้างอิง)

1/3"

3.6 x 4.8 มม.

1.8 x 2.4 มม.

0.9 x 1.2 มม.

1/2"

4.8 x 6.4 มม.

2.4 x 3.2 มม.

1.2 x 1.6 มม.

2/3"

6.6 x 8.8 มม.

-

ระยะ F-Stop (ช่องรับแสง)

11.5

15.4

26.5

ความชัดลึก

920 µm *2

400 µm *2

172 µm *2

สูงสุด ความผิดเพี้ยนของภาพ TV

0,02 %

-0,04 %

-0,22 %

ความละเอียด

7.7 µm *3

5.1 µm *3

4.5 µm *3

ฐานยึด

การยึด C

ช่วงของอุณหภูมิแวดล้อม/ความชื้น

0 ถึง +50 °C, 80 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 75 กรัม

ประมาณ 62 กรัม

ประมาณ 66 กรัม

*1 ระยะการทำงาน หมายถึงระยะการทำงานของเลนส์แต่ละชุดที่กำลังขยายอ้างอิง ระยะการทำงานจะแตกต่างกันไปตามการปรับกำลังขยาย (ยกเว้น CA-LM1/LMA1)
*2 ความชัดลึกที่ระบุคือค่าทางทฤษฎีโดยอาศัยข้อสมมติฐานว่า ขนาดภาพ/CCD คือ 1/2" หรือ 2/3" และความละเอียดแนวนอนคือเส้นของจอภาพทีวี 320 เส้น (Circle of Confusion ต่ำสุดคือ 40 µm ภายในภาพ)
*3 จุดเล็กที่สุดที่มองเห็นได้ (Resolvable Feature) ที่สามารถตรวจจับได้ภายใต้ความยาวคลื่น 550 nm

เลนส์มาโคร Telecentric ปรับกำลังขยายได้ รองรับภาพ 2/3"/เลนส์มาโคร Telecentric

รุ่น

CA-LM0510*1

CA-LM0307*1

กำลังขยายออปติก (กำลังขยายอ้างอิง)

x0.5 ถึง x1.0

x0.3 ถึง x0.75

WD (ที่กำลังขยายอ้างอิง)

x0.5: 111 มม. x1.0: 78 มม.*2

x0.3: 177.8 มม. x0.75: 97 มม.*2

ขนาดภาพ/CCD ที่ใช้ร่วมกันได้

2/3"

มุมมองภาพ (ที่กำลังขยายอ้างอิง)

1/3"

3.6 x 4.8 มม. ถึง 7.2 x 9.6 มม.

4.8 x 6.4 มม. ถึง 12 x 16 มม.

1/2"

4.8 x 6.4 มม. ถึง 9.6 x 12.8 มม.

6.4 x 8.5 มม. ถึง 16 x 21.3 มม.

2/3"

6.6 x 8.8 มม. ถึง 13.2 x 17.6 มม.

8.8 x 11.7 มม. ถึง 22.0 x 29.3 มม.

ระยะ F-Stop (ช่องรับแสง)

5 ถึง CLOSE (F-stop: 2.8 ถึง CLOSE)

ความชัดลึก

x0.5: 5.12 มม. x1.0: 1.28 มม.*3

x0.3: 14.22 มม. x0.75: 2.27 มม.*3

สูงสุด ความผิดเพี้ยนของภาพ TV

x0.5: -0.4 %. x1.0: -0.1 %

x0.3: 0.10 %. x0.75: 0.025 %

ความละเอียด

x0.5: 6.7 µm x1.0: 3.4 µm*4

x0.3: 11.2 µm x0.75: 4.5 µm*4

ฐานยึด

C-mount

ช่วงของอุณหภูมิแวดล้อม/ความชื้น

0 ถึง +50 °C, 80 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 220 กรัม

ประมาณ 345 กรัม

*1 ค่าด้านบนนี้คำนวณตามค่าการออกแบบทางออปติก ค่าจริงสำหรับเลนส์แต่ละชุดจะแตกต่างกันตามความเที่ยงตรงของการประกอบชิ้นส่วน
*2 WD หมายถึงระยะการทำงานที่กำลังขยายอ้างอิง WD จะแปรผันไปตามการปรับกำลังขยาย
*3 ความชัดลึกที่ F-stop เป็น 16 ความชัดลึกจะเปลี่ยนแปลงขึ้นกับการตั้งค่า F-Stop ความชัดลึกที่ระบุเป็นค่าทางทฤษฎีที่ถือเอาขนาด CCD เป็น 1/2" และความละเอียดแนวนอนเป็น 320 เส้น (Circle of Confusion ต่ำสุดคือ 40 µm ภายในภาพ)
*4 จุดเล็กที่สุดที่มองเห็นได้ (Resolvable Feature) ที่สามารถตรวจจับได้ภายใต้ความยาวคลื่น 550 nm

  • เลนส์มาโคร Telecentric ปรับกำลังขยายได้ รองรับภาพ 2/3"/เลนส์มาโคร Telecentric

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)