1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)
  4. วิชันซิสเต็ม (Vision System)
  5. เลนส์ (สำหรับวิชันซิสเต็ม)
  6. รุ่นต่างๆ

เลนส์ (สำหรับวิชันซิสเต็ม)

CA-L ซีรี่ส์

  • เลนส์มาโคร Telecontrentric รองรับภาพ 4/3" ที่ปรับกำลังขยายได้

เลนส์มาโคร Telecontrentric รองรับภาพ 4/3" ที่ปรับกำลังขยายได้

CA-LMHE ซีรี่ส์

การเปรียบเทียบความละเอียด

ได้ความละเอียด 120 เส้นทั้งที่จุดกึ่งกลางและขอบรอบนอก ซึ่งหมายความว่าเลนส์เหล่านี้ได้ดึงเอาความสามารถเต็มรูปแบบของกล้อง 4/3" ความละเอียด 21 ล้านพิกเซลออกมา นี่เป็นเลนส์ที่เหมาะที่สุดกับงานที่มีการใช้เลนส์ Telecentric กับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง

กล้อง 21 ล้านพิกเซล + CA-LMHE

แม้จะเป็นส่วนที่ละเอียดที่สุดของแผนภูมิ ก็ยังสามารถได้ความเปรียบต่างระหว่างเส้นสีขาวและเส้นสีดำอย่างเพียงพอ

กล้อง 21 ล้านพิกเซล + CA-LMHE + เลนส์ Close-up

แม้ว่าจะมีกำลังขยายประมาณเท่ากัน แต่ความละเอียดยังไม่เพียงพอเนื่องจากผลกระทบของเลนส์ close-up ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถเห็นความเปรียบต่างได้

ข้อมูลจำเพาะ

เลนส์มาโคร Telecontrentric รองรับภาพ 4/3" ที่ปรับกำลังขยายได้

รุ่น

CA-LMHE0510*1

CA-LMHE20*1

กำลังขยายออปติก

x0.5 ถึง x1.0

x2.0

WD (ที่กำลังขยายอ้างอิง)

x0.5: 80.0 มม., x1.0: 81.8 มม.*2

80.6 มม.*2

ภาพที่ใช้ร่วมกันได้/ขนาด CCD

4/3" (ø23 มม.)

มุมมองภาพ

35.7 x 28.6 มม. ถึง 17.8 x 14.3 มม. (ที่กำลังขยาย อ้างอิง)

8.9 x 7.1 มม. (ที่กำลังขยาย อ้างอิง)

ระยะ F-Stop (ช่องรับแสง)

5.0 ถึง 32

5.0 ถึง 72

ความละเอียด

x0.5: 6.7 µm, x1.0: 3.4 µm*3

1.7 µm*3

กำลังขยาย

จุดกึ่งกลาง/ขอบรอบนอก: 120 รอบ/มม.

ความผิดเพี้ยนของภาพ TV

0,10 %

ความชัดลึก

x0.5: 5.12 มม., x1.0: 1.28 มม.*4

0.320 มม.*4

ฐานยึด

C-mount

ช่วงของอุณหภูมิแวดล้อม

0 ถึง +50 °C

ช่วงความชื้น

35% ถึง 80 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 1,050 กรัม

ประมาณ 830 กรัม

*1 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น การวางตำแหน่งติดตั้งและความสั่นสะเทือนของสภาพแวดล้อม ให้พิจารณาเสริมความ แข็งแกร่งในการติดตั้ง เช่น มีมาตรการเพื่อยึดเลนส์ อยู่กับที่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่จะจับยึดเลนส์อยู่กับที่ ให้ดูตัวอย่างการติดตั้ง
ค่าด้านบนนี้คำนวณตามค่าการออกแบบทางออปติก ค่าจริงสำหรับเลนส์แต่ละชุดจะแตกต่างกันตามความเที่ยงตรงของการ ประกอบชิ้นส่วน
*2 WD หมายถึงระยะห่างจากส่วนปลายของเลนส์ถึงชิ้นงาน การเปลี่ยนกำลังขยายจะเปลี่ยนแปลงระยะห่างนี้
*3 จุดเล็กที่สุดที่มองเห็นได้ (Resolvable Feature) ที่สามารถตรวจจับได้ภายใต้ความยาวคลื่น 550 nm
*4 ความชัดลึกคือค่าทางทฤษฎีที่คำนวณด้วย F-Stop เป็น 16 และ Circle of Confusion ต่ำสุดเป็น 40 µm ซึ่งจะแตกต่างกัน ไปขึ้นอยู่กับค่า F-stop

ขนาด

  • เลนส์มาโคร Telecontrentric รองรับภาพ 4/3" ที่ปรับกำลังขยายได้

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)