เลนส์ (สำหรับวิชันซิสเต็ม)

CA-L ซีรี่ส์

แนวทางการเลือกใช้งานเลนส์

Fixed focal length lens CA-LHR CA-LHE CA-LH CA-LHW CA-L

Macro lens CA-LMHR CA-LMHE CA-LM CA-LM CA-LM CA-LHW/CA-LHL/CA-LM Series

Camera model interaction chart
• ความกลมของไอคอนของเลนส์ซีรี่ส์ในแผนภูมิ เป็นวิธีแสดงอย่างง่ายถึงปริมาณของความผิดเพี้ยนของ TV
• WD แสดงถึงระยะการทำงานเมื่อใช้เลนส์แต่ละชุดที่กำลังขยายอ้างอิง ดังนั้น WD จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการปรับค่ากำลังขยาย
• เลือกเลนส์ที่มีข้อมูลจำเพาะในเรื่องความละเอียดและวงกลมภาพดีกว่าของกล้อง กล่าวโดยละเอียดคือ ให้เลือกเลนส์ที่รองรับวงกลมภาพขนาดใหญ่กว่าวงกลมภาพของกล้อง เลือกเลนส์ที่มีความละเอียดสูงกว่าขนาดเซลล์ของยูนิตของกล้อง

ห้องสมุดวิชั่น

  • XG/CV系列 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)