1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)
  4. วิชันซิสเต็ม (Vision System)
  5. เลนส์ (สำหรับวิชันซิสเต็ม)
  6. รุ่นต่างๆ

เลนส์ (สำหรับวิชันซิสเต็ม)

CA-L ซีรี่ส์

  • แนวทางการเลือกใช้งานเลนส์

แนวทางการเลือกใช้งานเลนส์

Fixed focal length lens CA-LHR CA-LHE CA-LH CA-LHW CA-L

Macro lens CA-LMHR CA-LMHE CA-LM CA-LM CA-LM CA-LHW/CA-LHL/CA-LM Series

Camera model interaction chart
• ความกลมของไอคอนของเลนส์ซีรี่ส์ในแผนภูมิ เป็นวิธีแสดงอย่างง่ายถึงปริมาณของความผิดเพี้ยนของ TV
• WD แสดงถึงระยะการทำงานเมื่อใช้เลนส์แต่ละชุดที่กำลังขยายอ้างอิง ดังนั้น WD จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการปรับค่ากำลังขยาย
• เลือกเลนส์ที่มีข้อมูลจำเพาะในเรื่องความละเอียดและวงกลมภาพดีกว่าของกล้อง กล่าวโดยละเอียดคือ ให้เลือกเลนส์ที่รองรับวงกลมภาพขนาดใหญ่กว่าวงกลมภาพของกล้อง เลือกเลนส์ที่มีความละเอียดสูงกว่าขนาดเซลล์ของยูนิตของกล้อง

  • แนวทางการเลือกใช้งานเลนส์

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)