*ประกาศสำคัญสำหรับลูกค้าทุกท่านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
บริษัทฯ พร้อมให้บริการติดต่อสอบถาม และจัดส่งผลิตภัณฑ์แก่ทุกท่านตามปกติ
โปรดสอบถามเพื่ออัพเดทข้อมูลล่าสุด
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)
  4. วิชันซิสเต็ม (Vision System)
  5. ไฟ LED
  6. รุ่นต่างๆ

ไฟ LED

CA-D ซีรี่ส์

คอนโทรลเลอร์ไฟ

CA-DC ซีรี่ส์

CA-DC ซีรี่ส์

ลดการเดินสาย
CA-DC30E (สำหรับ XG/CV-X ซีรี่ส์เท่านั้น สำหรับการใช้งานเมื่อใช้งานร่วมกับ CA-DRWxX ซีรี่ส์เท่านั้น)
CA-DC21E (เฉพาะสำหรับ CV-5000/XG/CV-X ซีรี่ส์) CA-DC10E (เฉพาะสำหรับ CV-X100 ซีรี่ส์)

ลดการเดินสาย

คอนโทรลเลอร์ไฟ LED สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับวิชันซิสเต็มโดยใช้การเดินสายน้อยที่สุด คอนโทรลเลอร์จะช่วยในการควบคุมไฟส่องสว่างโดยตรงและการสโตรบของแสงร่วมกับทริกเกอร์อินพุตการจับภาพโดยไม่ต้องใช้ PLC สามารถเชื่อมต่อยูนิตขยายสำหรับไฟส่องสว่าง*กับหนึ่งวิชันซิสเต็มได้สูงสุด 4 ยูนิต ทำให้สามารถเชื่อมต่อไฟได้ถึง 8 ดวงในการผสมผสานแบบใดๆ โดยไม่ต้องเดินสาย

* ในกรณีที่ใช้ CA-DC21E เมื่อใช้ CA-DC10E สามารถเชื่อมต่อได้เพียงยูนิตเดียว เมื่อใช้ CA-DC30E จะเชื่อมต่อได้ถึง 2 ยูนิต (และสามารถเพิ่ม CA-DC21E ผสมเข้าไปได้สองตัว)

ไฟสโตรบ

ไฟ LED เป็นไฟมาตรฐานสำหรับวิชันซิสเต็มเนื่องจากมีคุณลักษณะในด้านความยืดหยุ่นและอายุการใช้งาน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเดินสายและการจัดลำดับที่ซับซ้อน คุณจึงอาจไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการเปลี่ยนค่าที่รวดเร็วของ LED ได้และไฟอาจถูกปล่อยให้เปิดอย่างต่อเนื่อง CA-DC30E/CA-DC21E/CA-DC10E จะทำให้แหล่งกำเนิดแสงกระพริบโดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น โดยไม่จำเป็นต้องเดินสายหรือเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นผลให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่ามาก

ข้อมูลจำเพาะ

คอนโทรลเลอร์ไฟ

รุ่น

CA-DC10E

CA-DC30E

CA-DC21E

ชนิด

คอนโทรลเลอร์ไฟ
เฉพาะสำหรับ CV-X200/CV-X100 ซีรี่ส์

คอนโทรลเลอร์ไฟ
เฉพาะสำหรับ XG/CV-X200/CV-X100 ซีรี่ส์
ใช้งานได้กับไฟ CA-DRWxX เท่านั้น

คอนโทรลเลอร์ไฟ
เฉพาะสำหรับ XG/CV-5000/CV-X200/CV-X100 ซีรี่ส์

อินพุต

บังคับหยุดปล่อยแสง: อัตราอินพุตสูงสุด 26.4 V, ต่ำสุด 2 mA

-

บังคับหยุดปล่อยแสง: อัตราอินพุตสูงสุด 26.4 V, ต่ำสุด 2 mA

เอาต์พุต

วิธีการควบคุมแสง

วิธีการเข้ารหัสสัญญาณความกว้าง ของพัลส์
(ความถี่ในการยิงลำแสง: 100 kHz)

วิธีควบคุมแบบกระแสไฟคงที่

(1) วิธีควบคุมแบบแรงดันคงที่ (ไฟกระแสตรง)
(2) วิธีการเข้ารหัสสัญญาณความกว้าง ของพัลส์ (ความถี่ในการยิงลำแสง: 100 kHz)
[การตั้งค่าโปรแกรม]

ช่วงความเข้มแสง

255 ระดับแบบดิจิตอล [การตั้งค่าโปรแกรม]

จุดการเชื่อมต่อ

2 ช่อง
(รองรับการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ LED และชุดขั้วต่อเทอร์มินัล)

2 CH
(คอนเนคเตอร์กลม 6 ขาใช้งานเฉพาะ)

2 ช่อง
(รองรับการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ LED และชุดขั้วต่อเทอร์มินัล)

แรงดันไฟฟ้า

12 VDC

แหล่งจ่ายไฟเฉพาะไฟ LumiTraxTM

12 VDC/24 VDC [การตั้งค่า DIP สวิตช์]

ความจุไฟฟ้า

สูงสุด 40 W (30 W ต่อช่อง)

สูงสุด 81 W

สูงสุด 40 W (30 W ต่อช่อง)

การซิงโครไนซ์

การซิงโครไนซ์เอาต์พุต FLASH/การให้แสงอย่างต่อเนื่อง [การตั้งค่าโปรแกรม]

การซิงโครไนซ์ความเร็วชัตเตอร์/ทริกเกอร์กล้อง

การซิงโครไนซ์เอาต์พุต FLASH/การให้แสงอย่างต่อเนื่อง [การตั้งค่าโปรแกรม]

ความเร็วในการ
ตอบสนอง

ต่ำกว่า 1 ms

(1) การควบคุมแบบแรงดันคงที่: สูงสุด 10 ms ที่เอาต์พุต 12 V, สูงสุด 20 ms ที่เอาต์พุต 24 V
(2) การควบคุมการเข้ารหัสสัญญาณ ความกว้างของพัลส์: สูงสุด 1 ms ที่ เอาต์พุต 12/24V

จอแสดงผล

จอแสดงผล LED

ไฟสัญญาณเปิดปิด, ไฟแสดงระดับแสงไฟ

ไฟสัญญาณเปิดปิด, ไฟแสดงสถานะแสงไฟ (2 ช่องแยกกัน)

ไฟสัญญาณเปิดปิด, ไฟแสดงระดับแสงไฟ

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

3.0 A*1

5 A (ที่โหลดสูงสุด)*1

3.0 A (เอาต์พุต 12 V ที่โหลดสูงสุด)
6.5 A (เอาต์พุต 24 V ที่โหลดสูงสุด)
*1

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C*2*3

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*2

น้ำหนัก

ประมาณ 300 กรัม

ประมาณ 430 กรัม

ประมาณ 590 กรัม

*1 ซึ่งการสิ้นเปลืองกระแสไฟของคอนโทรลเลอร์คือ 1.6 A
*2 ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมของส่วนปล่อยแสงอยู่ที่อุณหภูมิแวดล้อม 0 ถึง +40 °C และความชื้นแวดล้อม (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ) 35 ถึง 65 % RH
*3 ถูกจำกัดตามอุณหภูมิแวดล้อมของคอนโทรลเลอร์ที่เชื่อมต่อ

ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ไฟ LED

• การใช้ไฟ LED อย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิสูงและความชื้นสูง จะเป็นการเร่งให้ความเข้มของแสงลดลงและเกิดการเสื่อมสภาพ
• ลดการคายความร้อนจากไฟ

ใช้ฟังก์ชันขีดจำกัดและทริมเมอร์ปรับแสงสว่าง
หากใช้ไฟ LED ที่ความเข้มแสงสูงสุด ไฟจะส่งความร้อนจำนวนมากซึ่งมีผลกระทบต่ออายุการใช้งาน ขอแนะนำให้เปิดใช้ฟังก์ชันขีดจำกัด หรือตั้งค่าทริมเมอร์ปรับแสงสว่างไว้ประมาณ 40 ถึง 60% (คุณลักษณะมาตรฐานของ CA-DC100)
เปิดไฟ LED เฉพาะเมื่อถ่ายภาพ
ขอแนะนำให้ใช้ฟังก์ชันสวิตช์ปิด/เปิดภายนอกกับไฟสโตรบในการซิงโครไนซ์การจับ ภาพ
* ไฟ LED จะไม่เสื่อมสภาพหรือไหม้เหมือนไฟทั่วไปเมื่อเปิดปิดด้วยความถี่สูง
ใช้ไฟ LED ในสภาพแวดล้อมที่มั่นใจว่า สามารถแผ่ความร้อนและระบายความร้อนได้ง่าย วิธีการที่มีประสิทธิภาพ
คือการติดตั้งเครื่องเป่าลมและพัดลมระบายความร้อน และใช้ขายึดที่สามารถถ่ายเทความร้อนได้ดี

ห้องสมุดวิชั่น

  • XG/CV系列 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)