1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)
  4. วิชันซิสเต็ม (Vision System)
  5. ไฟ LED
  6. รุ่นต่างๆ

ไฟ LED

CA-D ซีรี่ส์

  • ไฟชนิดมุมต่ำ

ไฟชนิดมุมต่ำ

CA-DL ซีรี่ส์

CA-DL ซีรี่ส์

การประยุกต์ใช้งาน

โปรไฟล์ที่มีรอยบิ่น

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

มองไม่เห็นรอยบิ่น

เมื่อใช้ไฟชนิดมุมต่ำ

รอยบิ่นถูกเน้นชัดและมองเห็นได้ง่าย

ปากขวดที่มีรอยบิ่นที่ขอบ

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

มองเห็นรูปร่างของปากขวดได้ยาก

เมื่อใช้ไฟชนิดมุมต่ำ

ขอบทั้งหมดของปากขวดถูกเน้นชัด โดยแสดงพื้นที่ที่เสียรูปทรง

เทคนิคเกี่ยวกับความสว่างของไฟชนิดมุมต่ำ

รุ่นต่างๆ

เมื่อใช้ไฟชนิดมุมต่ำจะให้แสงโดยตรงที่มุมตื้นลงบนชิ้นงาน โดยทั่วไปแล้ว การใช้ไฟมาตรฐานจะตรวจจับขอบของชิ้นงานหรือรอยตำหนิทางกายภาพบนพื้นผิวได้ยาก เนื่องจากทิศทางของแสงนั้นเกือบขนานกับพื้นผิว ความแตกต่างในความสูงของพื้นผิวจึงหักเหเส้นทางปกติของแสงไปยังกล้อง ทำให้เน้นความแตกต่างได้ชัด

รุ่นต่างๆ

รุ่นต่างๆ

ขนาด

  • ไฟชนิดมุมต่ำ

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)