1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)
  4. วิชันซิสเต็ม (Vision System)
  5. ไฟ LED
  6. รุ่นต่างๆ

ไฟ LED

CA-D ซีรี่ส์

  • สปอตไลต์

สปอตไลต์

CA-DP ซีรี่ส์

CA-DP ซีรี่ส์

การประยุกต์ใช้งาน

การจัดแนวแผ่นกระจก

การใช้สปอตไลต์ CA-DP กับเลนส์มาโครจะช่วยให้การตรวจจับอย่างชัดเจนของ ตำแหน่งสำหรับตัดชิ้นงานที่คัดลอกไว้เพื่อการจัดแนวที่สม่ำเสมอ

ตัวอย่างของการใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์เลนส์ C-Mount สำหรับสปอตไลต์
OP-87896

การติดอะแดปเตอร์เลนส์ C-Mount (OP-87896) ที่ปลายของสปอตไลต์ทำให้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น

รุ่นต่างๆ

รุ่นต่างๆ

อะแดปเตอร์แปลงไฟเฉพาะ (CA-DPU2)

รุ่นต่างๆ

สายเคเบิลที่เชื่อมต่อ/สายเคเบิลต่อขยาย

รุ่นต่างๆ

ในการเชื่อมต่อ CA-DP ซีรี่ส์เข้ากับคอนโทรลเลอร์ไฟ LED คุณจำเป็นต้องใช้ CA‑DPU2 (อะแดปเตอร์แปลงไฟเฉพาะ) ในการขยายระยะทางจากสปอตไลต์ถึงอะแดปเตอร์แปลงไฟ คุณสามารถใช้สายเคเบิลต่อขยาย CA-DPxR (สายสีแดง) ได้ คุณสามารถใช้สายเคเบิลต่อขยาย CA-Dx มาตรฐาน (สายสีน้ำเงิน) เพื่อเชื่อมต่อ CA-DPU2 เข้ากับ CA‑DC100/CA-DC21E

สายเคเบิลต่อขยาย CA-DP ถึง CA-DPU2 (สายสีแดง)

สายเคเบิล CA-DPU2 ถึง CA-DC100/CA-DC21E (สายสีน้ำเงิน)

ขนาด

การกระจายความเข้มของสปอตไลต์ (ทั่วไป)

ภาพด้านบนแสดงค่าเปรียบเทียบความสว่างทั่วทั้ง 10000 จุดกริดสำหรับ CA-DP ซีรี่ส์ แม้ว่าความเข้มจะแปรผันไปตามแต่ละชนิดรุ่น แต่ระยะการส่องสว่างที่เกี่ยวข้องและค่าเปรียบเทียบความสว่างของพื้นที่ทั้งหมดจะสม่ำเสมอ พื้นที่ที่สว่างที่สุด (แสดงเป็นสีแดง) จะถือว่ามีความเข้มสัมพัทธ์ 100% และพื้นที่ที่มืดที่สุด (แสดงเป็นสีเขียว) จะถือว่ามีความเข้มสัมพัทธ์ 0% ภาพจะแสดงค่าความแตกต่างของความเข้มในพื้นที่ทั้งหมด จากการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของค่าความแตกต่างของความเข้มสำหรับความสูงของไฟที่แตกต่างกัน (LWD) คุณสามารถใช้จุดที่ให้ความสว่างสูงสุด 100% เป็นระยะของแสงไฟที่เหมาะสม

* ข้อมูลข้างต้นเป็นการแสดงตัวอย่าง ซึ่งไม่ใช่การรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์
* LWD คือระยะจากไฟส่องสว่างถึงชิ้นงานที่จะตรวจวัด

  • สปอตไลต์

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)