*ประกาศสำคัญสำหรับลูกค้าทุกท่านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
บริษัทฯ พร้อมให้บริการติดต่อสอบถาม และจัดส่งผลิตภัณฑ์แก่ทุกท่านตามปกติ
โปรดสอบถามเพื่ออัพเดทข้อมูลล่าสุด
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)
  4. วิชันซิสเต็ม (Vision System)
  5. ไฟ LED
  6. รุ่นต่างๆ

ไฟ LED

CA-D ซีรี่ส์

ไฟโคแอกเซียล (แบบแนวดิ่ง)

CA-DX ซีรี่ส์

CA-DX ซีรี่ส์

เทคนิคเกี่ยวกับความสว่างของไฟชนิดโคแอกเซียล

ไฟชนิดโคแอกเซียลจะส่งผ่านแสงจากด้านข้างลงบนวัตถุกึ่งกระจก กระจกจะสะท้อนแสงลงบนชิ้นงาน แสงที่สะท้อนแบบสมบูรณ์จะผ่านกลับขึ้นไปยังกล้อง ในขณะที่แสงสะท้อนแบบกระจายจากชิ้นงานจะสะท้อนออกไป ซึ่งทำให้เกิดความเปรียบต่างที่จุดขอบของชิ้นงาน นอกจากนี้ ยิ่งไฟอยู่ไกลจากชิ้นงานมากเท่าไร แสงที่สะท้อนก็จะสะท้อนออกไปมากเท่านั้น ซึ่งทำให้เกิดความเปรียบต่างและความละเอียดของภาพมากขึ้น

การประยุกต์ใช้งาน

ส่วนที่ถูกกด

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

ขอบไม่ชัดเจนเนื่องจากกล้องจับภาพได้ทั้งแสงกระจายและแสงปกติ

เมื่อใช้ไฟชนิดโคแอกเซียล

พื้นที่ที่เป็นเบ้าลึกจะกระจายแสงออกจึงทำให้ดูมืด และสามารถระบุขอบได้ง่าย

หัวสกรู

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

องค์ประกอบต่างๆ ของแสงจะสะท้อนที่ทุกมุม ซึ่งทำให้เกิดภาพที่สม่ำเสมอจากส่วนต่อส่วน

เมื่อใช้ไฟชนิดโคแอกเซียล

สามารถระบุความแตกต่างจากความโค้งถึงความแบนเรียบได้อย่างชัดเจน และพื้นที่แบนเรียบจะถูกเน้นชัดไปยังกล้อง

ชิ้นส่วนโลหะที่ผ่านกระบวนการ

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

รอยสลักไม่ชัดเจน

เมื่อใช้ไฟชนิดโคแอกเซียล

สามารถกำหนดขอบของรอยสลักได้อย่างชัดเจน

ชิ้นส่วนที่เป็นแก้ว

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

แสงสะท้อนมากเกินไปทำให้เห็นไฟปรากฏอยู่บนพื้นผิวแก้ว

เมื่อใช้ไฟชนิดโคแอกเซียล

ให้แสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ

รุ่นต่างๆ

รุ่นต่างๆ

ขนาด

การกระจายความเข้มของไฟชนิดโคแอกเซียล (ทั่วไป)

ภาพด้านบนแสดงค่าเปรียบเทียบความสว่างทั่วทั้ง 10000 จุดกริดสำหรับ CA-DX ซีรี่ส์ แม้ว่าความเข้มจะแปรผันไปตามแต่ละชนิดรุ่น แต่ระยะการส่องสว่างที่เกี่ยวข้องและค่าเปรียบเทียบความสว่างของพื้นที่ทั้งหมดจะสม่ำเสมอ พื้นที่ที่สว่างที่สุด (แสดงเป็นสีแดง) จะถือว่ามีความเข้มสัมพัทธ์ 100% และพื้นที่ที่มืดที่สุด (แสดงเป็นสีเขียว) จะถือว่ามีความเข้มสัมพัทธ์ 0% ภาพจะแสดงค่าความแตกต่างของความเข้มในพื้นที่ทั้งหมด จากการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของค่าความแตกต่างของความเข้มสำหรับความสูงของไฟที่แตกต่างกัน (LWD) คุณสามารถใช้จุดที่ให้ความสว่างสูงสุด 100% เป็นระยะของแสงไฟที่เหมาะสม

* ข้อมูลข้างต้นเป็นการแสดงตัวอย่าง ซึ่งไม่ใช่การรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์
* LWD คือระยะจากไฟส่องสว่างถึงชิ้นงานที่จะตรวจวัด

ห้องสมุดวิชั่น

  • XG/CV系列 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)