1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)
  4. วิชันซิสเต็ม (Vision System)
  5. ไฟ LED
  6. รุ่นต่างๆ

ไฟ LED

CA-D ซีรี่ส์

  • แบ็คไลต์

แบ็คไลต์

CA-DS ซีรี่ส์

CA-DS ซีรี่ส์

เทคนิคเกี่ยวกับความสว่างของแบ็คไลต์

ไฟส่องด้านหน้ามาตรฐานจะทำให้เกิดความเปรียบต่างของคุณลักษณะของชิ้นงานที่ต่ำและไม่สม่ำเสมอเนื่องจากรูปร่าง สี และการเคลือบพื้นผิว การใช้แบ็คไลต์จะทำให้เกิดการส่งผ่านของแสงผ่านชิ้นงานไปสู่กล้อง หากชิ้นงานทึบแสงจะเกิดภาพภาพเงาดำซึ่งทำให้เกิดความเปรียบต่างและเส้นขอบที่ชัดเจนเพื่อการตรวจสอบอย่างมีเสถียรภาพ แม้ว่าชิ้นงานจะโปร่งใส ก็อาจมีช่วงของความหนาแน่นอยู่ในตัว (เช่น วัสดุที่เป็นชั้น หรือของเหลวในขวด) คุณยังสามารถทำให้เกิดความเปรียบต่างได้โดยการเปลี่ยนการดูดกลืนและการส่งผ่านแสงในชิ้นงาน

การเพิ่มรุ่นขนาดใหญ่ที่มีขนาดเท่ากับกระดาษ A4

เพิ่มรุ่นขนาดใหญ่ที่มีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 ในสายผลิตภัณฑ์ แสงถูกส่งออกมาโดยตรงบริเวณขอบของอุปกรณ์ ซึ่งทำให้สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่เพียงเล็กน้อยซึ่งมีความสำคัญสำหรับพื้นที่การส่องสว่าง

แถบขาคอนเนคเตอร์

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

มองเห็นจุดขอบบางจุดไม่ชัดและกลืนไปกับฉากหลัง

เมื่อใช้แบ็คไลต์

แสดงเส้นขอบและจุดขอบที่ซับซ้อนอย่างชัดเจนด้วยความเปรียบต่างที่คมชัด

การตรวจจับข้อบกพร่องของฟิล์มหด

ในตัวอย่างการใช้งานนี้ แสงไฟถูกใช้เป็นแสงสะท้อนอย่างสมบูรณ์ ที่มีพื้นที่ส่องสว่างขนาดใหญ่

ผลิตภัณฑ์ดี :
พื้นหลังไม่มีผลกระทบต่อกล้อง และ ฟิล์มหดจะมีลักษณะเรียบ

ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง :
เงาได้รับการคำนวณโดยส่วนที่ยื่นออกมา ซึ่งสามารถตรวจจับได้

รุ่นต่างๆ

รุ่นต่างๆ

การกระจายความเข้มของแบ็คไลต์ (ทั่วไป)

ภาพด้านบนแสดงค่าเปรียบเทียบความสว่างทั่วทั้ง 10000 จุดกริดสำหรับ CA-DS ซีรี่ส์ แม้ว่าความเข้มจะแปรผันไปตามแต่ละชนิดรุ่น แต่ระยะการส่องสว่างที่เกี่ยวข้องและค่าเปรียบเทียบความสว่างของพื้นที่ทั้งหมดจะสม่ำเสมอ พื้นที่ที่สว่างที่สุด (แสดงเป็นสีแดง) จะถือว่ามีความเข้มสัมพัทธ์ 100% และพื้นที่ที่มืดที่สุด (แสดงเป็นสีเขียว) จะถือว่ามีความเข้มสัมพัทธ์ 0% ภาพจะแสดงค่าความแตกต่างของความเข้มในพื้นที่ทั้งหมด จากการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของค่าความแตกต่างของความเข้มสำหรับความสูงของไฟที่แตกต่างกัน (LWD) คุณสามารถใช้จุดที่ให้ความสว่างสูงสุด 100% เป็นระยะของแสงไฟที่เหมาะสม

* ข้อมูลข้างต้นเป็นการแสดงตัวอย่าง ซึ่งไม่ใช่การรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์
* LWD คือระยะจากไฟส่องสว่างถึงชิ้นงานที่จะตรวจวัด

  • แบ็คไลต์

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)