*ประกาศสำคัญสำหรับลูกค้าทุกท่านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
บริษัทฯ พร้อมให้บริการติดต่อสอบถาม และจัดส่งผลิตภัณฑ์แก่ทุกท่านตามปกติ
โปรดสอบถามเพื่ออัพเดทข้อมูลล่าสุด
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)
  4. วิชันซิสเต็ม (Vision System)
  5. ไฟ LED
  6. รุ่นต่างๆ

ไฟ LED

CA-D ซีรี่ส์

ไฟรูปทรงโดม

CA-DD ซีรี่ส์

CA-DD ซีรี่ส์

เทคนิคเกี่ยวกับความสว่างของไฟรูปทรงโดม

ไฟรูปทรงโดมจะแผ่กระจายแสงโดยอ้อมที่มุมต่างๆ เนื่องจาก LED ซึ่งติดตั้งที่พื้นผิวและส่องแสงอยู่ภายในโดม เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน การสะท้อนโดยตรงจากชิ้นส่วนจะทำให้เกิดจุดฮอทสปอต (แสงพร่า) ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาในการตรวจจับและความเชื่อถือได้ เนื่องจากไฟรูปทรงโดมจะกระจายแสงในทุกมุม ทำให้สามารถส่องชิ้นงานที่มีรูปทรงซับซ้อนอย่างสม่ำเสมอด้วยแสงจากทุกมุมซึ่งกำจัดจุดฮอทสปอต เมื่อชิ้นงานสว่างอย่างสม่ำเสมอ คุณจึงสามารถตั้งค่าการตรวจจับที่เชื่อถือได้และมีความเสถียรได้อย่างง่ายดาย ตัวพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์โลหะ/พลาสติกที่มีความมันวาว เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน เมื่อใช้ไฟรูปทรงโดม

การประยุกต์ใช้งาน

ตัวพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์โลหะ/พลาสติกที่มีความมันวาว

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

เนื่องจากพื้นผิวมันวาวและรูปทรงที่ไม่แน่นอน จึงมองเห็นตัวพิมพ์ได้ไม่ชัดเจน

เมื่อใช้ไฟรูปทรงโดม

ไฟรูปทรงโดมทำให้สามารถมองเห็นตัวอักษรได้ชัดเจนด้วยการส่องแสงแบบกระจายไปทั่วทั้งชิ้นงาน

ฝาพลาสติก

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

คุณจะสามารถมองเห็นไฟ LED มาตรฐานได้ และรบกวนการตรวจจับ

เมื่อใช้ไฟรูปทรงโดม

แสงกระจายจะทำให้เกิดแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งฝา

ตัวพิมพ์บนก้นกระป๋องพื้นผิวโค้ง

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

เนื่องจากพื้นผิวมันวาวที่มีความโค้ง ทำให้ไฟที่ใช้สร้างจุดฮอทสปอต (แสงพร่า)

เมื่อใช้ไฟรูปทรงโดม

เนื่องจากไฟรูปทรงโดมจะส่องแสงจากทุกมุม ทำให้พื้นที่โค้งมีความสว่างอย่างสม่ำเสมอ

รุ่นต่างๆ

รุ่นต่างๆ

ขนาด

การกระจายความเข้มของไฟรูปทรงโดม (ทั่วไป)

ภาพทางด้านซ้ายแสดงค่าเปรียบเทียบความสว่างทั่วทั้ง 10000 จุดกริดสำหรับ CA-DD ซีรี่ส์ แม้ว่าความเข้มจะแปรผันไปตามแต่ละชนิดรุ่น แต่ระยะการส่องสว่างที่เกี่ยวข้องและค่าเปรียบเทียบความสว่างของพื้นที่ทั้งหมดจะสม่ำเสมอ
พื้นที่ที่สว่างที่สุด (แสดงเป็นสีแดง) จะถือว่ามีความเข้มสัมพัทธ์ 100% และพื้นที่ที่มืดที่สุด (แสดงเป็นสีเขียว) จะถือว่ามีความเข้มสัมพัทธ์ 0% ภาพจะแสดงค่าความแตกต่างของความเข้มในพื้นที่ทั้งหมด จากการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของค่าความแตกต่างของความเข้มสำหรับความสูงของไฟที่แตกต่างกัน (LWD) คุณสามารถใช้จุดที่ให้ความสว่างสูงสุด 100% เป็นระยะของแสงไฟที่เหมาะสม

* ข้อมูลข้างต้นเป็นการแสดงตัวอย่าง ซึ่งไม่ใช่การรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์
* LWD คือระยะจากไฟส่องสว่างถึงชิ้นงานที่จะตรวจวัด

ห้องสมุดวิชั่น

  • XG/CV系列 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)