*ประกาศสำคัญสำหรับลูกค้าทุกท่านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
บริษัทฯ พร้อมให้บริการติดต่อสอบถาม และจัดส่งผลิตภัณฑ์แก่ทุกท่านตามปกติ
โปรดสอบถามเพื่ออัพเดทข้อมูลล่าสุด
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)
  4. วิชันซิสเต็ม (Vision System)
  5. ไฟ LED
  6. รุ่นต่างๆ

ไฟ LED

CA-D ซีรี่ส์

ไฟแท่ง

CA-DB ซีรี่ส์

CA-DB ซีรี่ส์

เทคนิคเกี่ยวกับความสว่างของไฟแท่ง

คุณสามารถใช้ไฟแท่งในการให้แสงที่มีลักษณะเป็นแถบตามขอบของชิ้นงาน คุณสามารถใช้ไฟแท่งเพื่อเพิ่มหรือลดการสะท้อนแสงแบบสมบูรณ์จากชิ้นงานได้โดยขึ้นอยู่กับมุมของไฟและกล้อง สำหรับการเน้นรูปร่างของชิ้นงานให้ชัดด้วยการสะท้อนแสงแบบสมบูรณ์ (เช่น ปลายของขา) จะต้องให้แสงสะท้อนโดยตรงกลับมายังกล้อง สำหรับการกำจัดการสะท้อนแสงที่มากเกินไป (บางครั้งเรียกว่าจุดฮอทสปอต) จำเป็นต้องให้ลำแสงสะท้อนห่างจากกล้อง

เพิ่มรุ่นความเข้มแสงสูงที่ติดตั้งเลนส์ไมโครเข้ามา

เพิ่มรุ่นความเข้มแสงสูงที่ติดตั้งเลนส์ไมโคร (CA‑DBxW) เข้ามา เมื่อเปรียบเทียบกับชนิดสีขาว รุ่นนี้มีความเข้มแสงประมาณสี่เท่าของรุ่นทั่วไป* รุ่นนี้สามารถให้แสงความเข้มสูงทั่วพื้นที่กว้างได้ นอกจากนี้ ยังไม่จำเป็นต้องใช้สกรูเพื่อยึดแผ่นกระจายแสง (มีให้) ของรุ่นความเข้มแสงสูงให้เข้าที่ ซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการหลุดออกของสกรูจากการสั่นสะเทือนลงได้

* ค่าทั่วไปที่มี LWD เท่ากับ 50 มม.

ตัวอย่างการแสดงภาพ

ชิ้นส่วนพลาสติกบนสายพานลำเลียง

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

มองเห็นขอบของชิ้นส่วนพลาสติกได้ไม่ชัด

เมื่อใช้ไฟแท่ง

ขอบมีความเปรียบต่างสูงและกำหนดพื้นที่ได้ชัดเจน

วันที่ควรบริโภคก่อนของบรรจุภัณฑ์อาหาร

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

เกิดจุดฮอทสปอตเนื่องจากรูปร่างของชิ้นงาน

เมื่อใช้ไฟแท่ง

ตัวพิมพ์มีความสว่างอย่างสม่ำเสมอ

ขาของคอนเนคเตอร์

เมื่อใช้ไฟมาตรฐาน

ไม่มีความเปรียบต่างระหว่างปลายขั้วและพื้นผิวส่วนที่หล่อของคอนเนคเตอร์

เมื่อใช้ไฟแท่ง

เฉพาะขั้วของคอนเนคเตอร์จะเด่นชัด

รุ่นต่างๆ

รุ่นต่างๆ

การกระจายความเข้มของไฟแท่ง (ทั่วไป)

ภาพด้านบนแสดงค่าเปรียบเทียบความสว่างทั่วทั้งจุดกริดสำหรับ CA-DB ซีรี่ส์ แม้ว่าความเข้มแสงจะแตกต่างกันไปตามชนิดของแต่ละรุ่น แต่ระยะการให้แสงและความสว่างจะสอดคล้องกันเสมอ พื้นที่ที่สว่างที่สุด (แสดงเป็นสีแดง) จะถือว่ามีความเข้มสัมพัทธ์ 100% และพื้นที่ที่มืดที่สุด (แสดงเป็นสีเขียว) จะถือว่ามีความเข้มสัมพัทธ์ 0% ภาพจะแสดงความแตกต่างของความเข้มแสงทั่วทั้งพื้นที่ โดยการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของค่าความแตกต่างของความเข้มตามการกระจายระดับต่างๆ ซึ่งระยะของแสงไฟที่เหมาะสมพิจารณาได้จากจุดที่ให้ความสว่างสูงสุด 100%

* ข้อมูลข้างต้นเป็นการแสดงตัวอย่าง ซึ่งไม่ใช่การรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์
* LWD คือระยะจากไฟส่องสว่างถึง ชิ้นงานที่จะตรวจวัด
* ข้อมูลข้างต้นไม่ได้ใช้แผ่นกระจายแสง เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น

ห้องสมุดวิชั่น

  • XG/CV系列 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)